Leadership, Entrepreneurship en Stewardship voor de toekomst!

Leadership, Entrepreneurship en Stewardship voor de toekomst!

Namens Stichting Nyenrode Fonds, enorm bedankt voor jouw bijdrage!

Nyenrode ziet de vorming van studenten, managers en professionals als haar maatschappelijke taak. We dragen bij aan de ontwikkeling van verantwoordelijke leiders, ondernemers en organisaties door praktijkgericht onderwijs en onderzoek aan te bieden. 

Stichting Nyenrode Fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nyenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Voor het onderwijs van nu investeert het fonds in de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. Daarnaast draagt Stichting Nyenrode Fonds bij aan de toekomst door studiebeurzen mogelijk te maken voor studenten die niet de financiële middelen hebben om op Nyenrode te studeren.

Draag jij bij aan de leiders van de toekomst?


Je gaat in totaal € 0 afrekenen.

Je privacy is gewaarborgd. Lees meer