Steun het Nyenrode Research Fund

Steun het Nyenrode Research Fund

Nyenrode is een private universiteit die geen financiering van de overheid ontvangt en geen beroep kan doen op Nederlandse overheidsfondsen voor onderzoek. Bijdragen van particuliere donateurs, bedrijven en vermogensfondsen zijn daarom onmisbaar om de complexe vraagstukken waar bedrijven in deze tijd tegenaan lopen te onderzoeken. 

Nyenrode heeft het talent en de kennis in huis om mee te denken over oplossingen voor de grote vragen van deze tijd, maar zonder financiële steun is nieuw onderzoek veelal niet mogelijk en blijven vragen onbeantwoord.

Wil je een bijdrage leveren aan een duurzame wereld steun dan het belangrijke onderzoek dat aan Nyenrode wordt gedaan en waarmee we wetenschappelijk onderbouwde, praktijkgerichte antwoorden bieden op vragen die spelen in het bedrijfsleven.  Iedere gift is welkom en zal goed worden besteed.


Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring van toepassing.

Je gaat in totaal € 0 afrekenen.

Je privacy is gewaarborgd. Lees meer