Bedankt voor jouw bijdrage aan een scholarship!

Bedankt voor jouw bijdrage aan een scholarship!

Namens Stichting Nyenrode Fonds enorm bedankt dat je wilt doneren aan een scholarship. Sinds de oprichting draagt Nyenrode bij aan de ontwikkeling van verantwoordelijke leiders. Het fonds stelt geld beschikbaar om het voor getalenteerde studenten mogelijk te maken om aan Nyenrode te studeren.


Je gaat in totaal € 0 afrekenen.

Je privacy is gewaarborgd. Lees meer